Onze werkwijze 

Wij zijn er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen. Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat meestal uit meerdere onderdelen die elkaar aanvullen:

  • (Kinder)oefentherapie of (Kinder)ergotherapie
  • Psychomotorische therapie
  • Orthopedagogiek

Op basis van het kennismakingsgesprek wordt de volgorde van de onderdelen bepaald. Bij de meeste hulpvragen ligt de basis van de begeleiding in de sensomotorische ontwikkeling. Hier valt bijvoorbeeld onder het stevig kunnen staan, het mikken en vangen van een bal, spierspanning kunnen regelen, prikkels vanuit de omgeving kunnen verwerken en het lichaam goed kunnen besturen.

Vanuit deze basis kunnen de benodigde vaardigheden aangeleerd worden, zoals hoe je stevig staat bij het aangeven van je grenzen, hoe je merkt dat iets spannend is en wat je dan kunt doen, hoe je rustig kunt blijven wanneer opdrachten steeds moeilijker worden, hoe je kunt overleggen en samenwerken, hoe je complimenten kunt geven en ontvangen.

Alle vaardigheden oefenen we in het samenspel met andere kinderen, zodat er een lange termijn effect wordt gecreëerd en een kind het op zijn eigen manier eigen kan maken.

Wij begeleiden kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Jongeren boven de 16 jaar worden doorverwezen naar Intraverte Reset.

Benieuwd naar hoe Intraverte meer dan twintig jaar geleden is opgericht? Dat lees je hier!

 

new

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Deze therapie wordt ingezet wanneer een kind een motorische probleem heeft die een negatieve invloed heeft op het dagelijks functioneren. Denk aan voorbeelden als schrijven, leren fietsen, concentreren , etc.
Maar ook misschien minder voor de hand liggende hulpvragen als concentreren, samenspelen, zelfvertrouwen, lekker in je vel of beter slapen. Hierin ligt er in de basis ook vaak een vraagstuk waarbij de basis in de sensomotorische ontwikkeling ligt. De sensomotorische ontwikkeling van een kind heeft namelijk een grote invloed op zijn of haar totale ontwikkeling.

new

Psychomotorische therapie

In onze praktijk leren kinderen tijdens psychomotorische therapie verder op de basis die bij de Kinderoefentherapie gelegd is: bewust worden van hun gevoelens, gedachten en gedrag. Het uiteindelijke doel van het begeleidingstraject is dat er een positieve gedragsverandering teweeg is gebracht, waar een kind zich fijn bij voelt en de rest van zijn of haar leven iets aan heeft! Met deze kennis en ervaring kunnen kinderen makkelijker zelf situaties oplossen die ze eerder als een probleem zagen. Ouders leren hoe ze hun kind hierin kunnen ondersteunen.

new

Orthopedagogiek 

Een orthopedagoog is gespecialiseerd in problematische leer- en opvoedsituaties van kinderen en ondersteunt ouders en professionele opvoeders bij het creëren van een klimaat waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Je kan bij een orthopedagoog terecht voor advies en begeleiding wanneer er zich moeilijkheden voordoen in de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind. Binnen Intraverte werkt de orthopedagoog nauw samen met de behandelende pmt-er en/of kinderoefentherapeut.

Een orthopedagoog adviseert over opvoedomstandigheden, zoals: ‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind zindelijk wordt?’ Of: ‘Hoe ga ik om met mijn puberende kind?’ Maar soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders, bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, autisme of hoogbegaafdheid.

Ook diagnostisch onderzoek behoort tot de specialiteiten van een orthopedagoog. Een intelligentie onderzoek of onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn hier voorbeelden van.